Koncert smíšeného pěveckého sboru Naši pěvci

10. 06. 2018, 17:00

Typ: Koncert

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Kostel sv. Rodiny

Koncert smíšeného pěveckého
sboru Naši pěvci
pod
vedením Filipa Härtela, harfa - Lydie Härtelová, na programu: Giovanni
Palestrina, Sergej Rachmaninov, Gabirel Fauré, Josef Rheinberger, zazní
středověké, renesanční, pravoslavné a romantické skladby.