Koncert na zakončení doby vánoční

14. 01. 2018, 17:00

Typ: Koncert

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Organizátor: Domov sv. Karla Boromejského

Vokálně instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia s výstavou kreseb Davida Nebeského, na programu adventní a vánoční písně z období gotiky, renesance a baroka doplněné ukázkami písní z období liturgického roku. Během vystoupení soubor představí kopie historických hudebních nástrojů a případným zájemcům nabídne ke koupi svá CD. Soubor je složen převážně z absolventů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla (konzervatoř pro zrakově postiženou mládež). Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.