DUO SEMPLICE - koncert s harfou, flétnou a poezií

13. 05. 2018, 16:00

Typ: Koncert

Místo konání: poutní areál na Bílé Hoře

Zazní skladby autorů J. S. Bach, J. Kř. Krumpholz, V. Blodek, J. Hruška, V. Novák, G. Faure, E. Satie, V. Homér, Z. Folprecht
Verše: G. V. Catullus, W. Shakespeare, J. Jevtušenko, B. Reynek
Harfa - Lukáš Dobrodinský, flétna - Vít Homér
Přednes: Blanka Suriaková