Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu

7. 06. 2018, 10:00

Typ: Koncert

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Denní stacionář

Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod
vedením Veroniky Šindelové.