byty

Odprodej bytu

Dobry den, budete v blizke dobe odprodavat obecni byty v ulici Zufanova? Dekuji

Dobrý den,


v současné době se o odprodeji žádných bytů neuvažuje.


S pozdravem


Ing. Petr Ubry
vedoucí odboru správy obecního majetku

změna trvalého pobytu

Dobrý den, mám maminku v pečovatelském domě a chtěla bych ji přihlásit k trvalému pobytu do bytu, který mají ve svém vlastnictví moje dvě dcery. Prosím o informaci, jaké doklady potřebuji k tomuto úkonu a jestliže se byt nachází v Metropoli Zličín, zda tuto záležitost budu vyřizovat přímo u vás na úřadě v Řepích. Děkuji

Dobrý den.


Přihlásit maminku  k trvalému pobytu musíte na MÚ Zličín. Tylovická 207, Praha 5. K tomuto úkonu se maminka musí dostavit osobně a předložit platný občanský průkaz a 50,- Kč.  Dále jedna z vnuček s platným občanským...

celá odpověď

Spojení dvou bytů v osobním vlastnictví

Dobrý den, bydlíme v bytovém domě, kde vlastníme dvě bytové jednotky nad sebou a chtěli bychom je spojit v jednu schodištěm uvnitř bytů. Je k tomuto potřeba stavební povolení a souhlas ostatních vlastníků jednotek? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku na spojení dvou bytů v jeden (tzv. mezonetový byt).


Pro tyto stavební úpravy v bytovém domě je třeba získat stavební povolení, protože se zasahuje do nosných konstrukcí stavby. K žádosti o stavební povolení je třeba...

celá odpověď

Vyměna bytu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali městská část provádí i výměny bytů. Děkuji Keltnerová

Ano , ale pouze na základě uzavřené dohody mezi nájemci bytů  a s podmínkou, že majitel bytu souhlasí s uzavřením nájemního vztahu s novým nájemcem. Bližší informace –viz níže uvedená spojení.


 


S pozdravem


 

...

celá odpověď

rekonstrukce koupelny

Dobrý den, zajímalo by mě, zda je ohlašovací povinnost při rekonstrukci koupelny v panelovém domě, pouze zděné za umakartové jádro. Děkuji Pokorná

Pokud se jedná o stavební úpravy v panelovém domě
související s výměnou umakartového jádra za zděné, při kterých se
nezasahuje do nosných konstrukcí, nevyžadují tyto stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu.


Upozorňuji však,...

celá odpověď

osoby přihlášené v bytě

Dobrý den. Chci vás poprosit, jestli mně můžete sdělit, kde a za jakých okolností je možné zjistit osoby, hlášené v mém bytě, který je v soukromém vlastnictví. Popřípadě zda se platí nějaký poplatek. Velice děkuji za odpověď, s pozdravem Roman Kaháček

Dobrý den,


dle zákona o evidenci obyvatel č.133/2000 Sb., §10, odst. 8), lze údaje o občanech, hlášených na adrese, sdělit vlastníkovi objektu. Pokud vlastníte pouze bytovou jednotku v domě, tyto údaje se nedají zjistit, neboť se neeviduje, kdo je hlášen...

celá odpověď

Pronájem zahrádky

Dobrý den, měli bychom zájem o pronájem zahrádky. Prosíme o informace,jak postupovat.

Zahrádky jsou na území Řep ve 4 lokalitách – Ke kaménce, Opuková, Na Bílé Hoře a Karlovarská. Během roku se často mění, na žádost nájemce, převod nájemní smlouvy na zahrádku. Tento převod se vyvěšuje jako záměr na úřední desku a www stránky MČ Praha 17,...

celá odpověď

Odbor výstavby

Jak mohu přispět ke zdárnému průběhu řízení?

Stavební úřad sděluje, že s ohledem na platnou právní úpravu, je řízení vedené stavebním úřadem velmi složité a rozmanité. Sám stavebník může přispět ke zdárnému průběhu řízení a to následujícím způsobem: Předně je třeba si ujasnit svůj záměr Mít...

celá odpověď

Domovní řád

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu (domovní řád)

1. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. 2. Pronajímatel je povinen zajišťovat plnění jejichž...

celá odpověď

Ptáte se: oblast nebytových prostor

Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru? Lze pronajatý nebytový prostor převést na jinou osobu? Je možné přenechat pronajatý nebytový prostor do podnájmu jiné osobě? Jaký je rozdíl mezi nebytovým prostorem a společným prostorem v domě? Jak postupovat při přičlenění společných prostor k bytu, tj. při změně účelu užívání? Jak postupovat při rekolaudaci nebytového prostoru?

* Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru ? Volné nebytové prostory určení k pronájmu jsou zveřejňovány na úřední desce po dobu 30-ti dnů s veškerými informacemi o nabízeném nebytovém prostoru ( umístění, velikost, stav kolaudace )....

celá odpověď

1       ››

Tisk Export článku do PDF