Poutní slavnosti na Bíle hoře

BH konají se při příležitosti patrocinia kostela - Slavnosti Nanebevzetí Panny Mane a také připomínky 400. výročí bělohorské bitvy

Pořádá:
Opatství Venio - klášter benediktinek
15. -16. 8. 2020
Poutní místo Panny Mane Vítězné v Praze na Bílé hoře. Karlovarska 3/6

Sobota 15. srpna - Den s Janem Blažejem Santinim
11:00 Slavnostní mše svatá - celebruje P. Vladimír Záleský
13:30 Přednáška "Bílá hora v českých dějinách" - Vít Vlnas
15:00 Koncert barokní komorní hudby v kostele (H.I.F.Biber; Růžencové sonáty - výběr) housle: Marie Magdalena Fuxová, cembalo: Heleně Lerch
16:30 Přednáška "Život a dílo J. B. Santíniho" - Stanislav Růžička
18:00 Nešpory - večerní modlitba v kostele se sestrami benediktinkami
19:00 - 21:00 Závěr poutního dne, možnost individuální prohlídky osvětleného nádvoří

V průběhu celého sobotního odpoledne bude probíhat Den otevřených dveří v kláštere benediktinek a dětský program - výtvarná dílna v klášterní zahradě

Neděle 16. srpna - Oslava patrocinia kostela
11:00 Slavnostní mše svatá - celebruje Zdenek Wasserbauer, světící biskup pražský
14:00 Koncert barokní folklórní hudby věnovaný sv. Janu Nepomuckému. Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou
15:00 Prohlídka poutního místa s průvodcem
17:00 Varhanní improvizace a prezentace varhan - organolog Marek Čihař
18:00 Nešpory - večerní modlitba se sestrami benediktinkami

V průběhu celého víkendu bude možná prohlídka poutního místa a klášterní bylinkové zahrady, občerstvení, kavárna, rozhovory...

Tisk Export článku do PDF