Program Čistá energie Praha 2017

Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci  Programu Čistá energie Praha 2017  (dále jen „program“).

V rámci programu došlo v letošním roce k několika významným změnám:
  • zúžení okruhu žadatelů o právnické osoby s výjimkou družstev, společenství vlastníků jednotek a městských částí hl. m. Prahy;
  • výrazné navýšení dotace pro náhrady topidel na pevná paliva;
  • z programu jsou vyloučeni žadatelé, kteří mají možnost získat dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, tzv. „Kotlíkové dotace Praha“; jedná se o fyzické osoby, které nahrazují kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými jednotkami ekologickým zdrojem vytápění.
 
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2016 a 30. 9. 2017.
 
Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017.
 
Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získatna emailové adrese dotace.topeni@praha_eu.
Tisk Export článku do PDF