Policie ČR MOP Řepy - změna kontaktů

Policie ČR Dne 25.5.2020 bude probíhat stěhování PČR MOP Řepy do nových prostorů a zároveň dojde ke změně adresy a tel. čísel. V průběhu stěhování dne 25.5.2020 bude omezen provoz MOP Řepy včetně příjmu oznámení a to na dobu nezbytně nutnou. Uvedené se samozřejmě netýká linky 158, která je v provozu nonstop.

Ode dne 25.5.2020 je naše nová adresa:
Policie České republiky
Místní oddělení Řepy
ul. Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6 

telefonní čísla jsou:
235 300 764
974 856 800

fax:
974 851 228

email (nezměněn):
orp1.mop.repy.podatelna@pcr_cz 

Děkuji za pochopení

npor. Bc. Petr Herink
vedoucí oddělení
Místní oddělení Řepy

Tisk Export článku do PDF