Anketa parkování v Řepích

Parkování v Řepích

Jedno z nejzásadnějších témat u nás v Řepích je parkování. Tento námět na řešení vzešel
ze Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17, z veřejného setkání ze dne 01. 03. 2017, s pravidelností dostáváme na toto téma mnoho dotazů. Jsme si určitého nedostatku parkovacích míst vědomi a chceme jej prioritně a zásadně řešit. Ještě před jakýmikoliv kroky však chceme znát názor vás, občanů!

Za pomoci Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – Ambis, a.s. pořádáme na téma parkování v Řepích anketu, která bude probíhat v období 30. 04. 2018 – 30. 06. 2018. Budete mít možnost odpovědět na důležité dotazy, popř. nám sdělit své náměty a nápady, a to: formou vyplnění elektronického dotazníku na webu MČ nebo formou vyplněním anketního lístku, jež budou k dispozici na ÚMČ (Žalanského 291/12b) a v KS Průhon (Socháňova 1220/27). Vyplněné anketní lístky, prosíme, vhazujte do určených boxů na uvedených místech. Dále; v období trvání ankety také bude probíhat i průzkum za pomoci tazatelů na veřejném prostranství. Prosíme tedy o vstřícnost, každý názor je pro nás důležitý. Již nyní se těšíme na Vaše názory a podněty.

Vyplnit anketu (anketu bude možné vyplnit v období od 30. 04. 2018 – 30. 06. 2018)

Tisk Export článku do PDF