Aktuality

1 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Pozor - dodávky energie

vykricnik.jpg POZOR, pokud budete kontaktováni někým, kdo se přestaví jako zástupce společnosti PRE a bude tvrdit, že má tato společnost uzavřenou smlouvu s Městskou částí Praha 17 na dodávku levnější energie, jde o PODVOD!!!

 

Organizační referentka pro agendu Rady a Zastupitelstva Městské části - Praha 17

Městská část Praha, Úřad městské části Praha 17 přijme organizační referentku pro agendu Rady a Zastupitelstva Městské části

 

Zápis z 1. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Znak Městské části Praha 17 Jednání se konalo dne 21. ledna 2019

 

Zápis ze 4. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 23.01.2019 proběhlo ve společenském sálu KC Průhon 27. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

MČ Praha 17 zapojuje občany do tvorby nových webových stránek úřadu

web Městská část Praha 17 se rozhodla zapojit občany do přípravy nové podoby webových stránek úřadu. V průběhu měsíce února mají všichni občané možnost vyplnit elektronický dotazník, který naleznou na www.repy.cz/novy-web . Dotazníky budou po skončení sběru dat vyhodnoceny a na základě získaných informací a podnětů budou zpracovány návrhy na nové funkce webových stránek. Ty budou následně představeny občanům na jarním workshopu a diskusi s pracovní skupinou, kde bude i možnost si některé z nich přímo vyzkoušet a otestovat.

 

Zápis do 1. tříd základních škol v Řepích pro školní rok 2019/2020

3. a 4. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin

 

Zápis z 2. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 14.1.2018

 

Program 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 23.1.2019 ve 14.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

 

Zápis z mimořádného 3. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 09.01.2019 proběhlo v zasedací místnosti Úřadu Městské části Praha 17 mimořádné 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

Informace o kontrolách

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2018

 

Zápis z 1. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 17.12.2018

 

Zálohy OSVČ pro rok 2019

Informace.png Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2019

 

Program mimořádného 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 9. 1. 2019 v 16.00 hodin proběhne v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17 mimořádné 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

1. zasedání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Znak městské části Praha 17 Jednání proběhlo 18.12.2018

 

Oprava lávky pro pěší Řepy – Zličín

Informace Uzavření lávky přes železniční trať mezi ulicemi Do Blatin a Drahoňovského potrvá i po dobu zimní technologické přestávky.

 

Deratizace - upozornění

Informace V lednu 2019 bude provedena deratizace proti potkanům v lokalitě Plzeňská x Šímova u gabionové stěny.

 

Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro městskou část Praha 17

Znak městské části Praha 17 Dne 10. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 usnesením č. 73/2018 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro městskou část Praha 17.

 

Zápis z 1. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 17.12.2018

 

Zápis z 2. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 10.12.2018 proběhlo ve společenské místnosti ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy, ustavující zasedání ZMČ Praha 17.

 

Upozornění na změnu dopravního režimu v ulici Čistovická

Informace Upozorňujeme na změnu dopravního režimu v ulici Čistovická spočívající ve zjednosměrnění provozu v úseku mezi ul. Ke Kulturnímu domu a Na Bělohorské pláni. Navrhované opatření bylo navrženo z důvodu zlepšení plynulosti a pravidelnosti autobusové linky a zlepšení dopravní situace v oblasti. Změna dopravního režimu bude provedena na zkušební dobu do 31.03.2019.

 

Vyhlášení dotací pro rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 10. 12. 2018 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019.

 

Zápis z 1. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise proběhlo 6.12.2018

 

Program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve pondělí 10.12.2018 v 15.00 hodin hodin proběhne v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Kapku šetřím - Městská část Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Městská část Praha 17 se zapojila do projektu „Kapku šetřím“, jehož cílem je přinášet možnost úspory za pitnou vodu.

 
1 3 4 5 6 10 20   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF