Aktuality

1 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021

ZŠ Jana Wericha proběhnou ve středu 1. a ve čtvrtek 2. dubna 2020.

 

Posun termínu uzavření řepské pošty

Česká pošta Odložení uzavření pošty Praha 618

 

6. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Znak_MC.png se konalo 05.02.2020

 

Zápis z 8. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Zápis z 8. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 27. ledna 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské časti Praha 17, Žalanského 291/12b

 

Zápis z 12. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 29.01.2020 proběhlo ve společenském sálu KC Průhon 12. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech

Logo ČSÚ Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

 

Uzavření řepské pošty - oznámení občanům

Informace Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce majitelem objektu OC Řepy bude Vaše pošta Praha 618 Makovského 1349/2a, 163 00 Řepy, k datu 31. 3. 2020 dočasně uzavřena.

 

Projekt „Balená voda“

Znak Městské části Praha 17 Praha 17 se připojila k dalším osmnácti městským částem v Praze do projektu „Balená voda“ pro seniory a zdravotně postižené, který realizuje společnost Pražské vodovody a kanalizace.

 

Zápis z mimořádného 11. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 15.01.2020 proběhlo mimořádné 11. zasedání ZMČ Praha 17 v zasedací místnost Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17 - Řepy

 

Program 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 29.1.2020 ve 14 hodin proběhne v společenském sále KC Průhon, Socháňova 1220/27, 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17

 

Zápis z 4. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise proběhlo 08.01.2020

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2020

Ekologie Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma.

 

Parkoviště Mrkvičkova

Od 27.12.2019 do 31.1.2020 je na úřední desce vyhlášeno výběrové řízení na posledních pět volných parkovacích stání pro parkoviště v ulici Mrkvičkova.

 

Program mimořádného 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 15.1.2020 v 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17 proběhne mimořádné 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Zapojte se do tvorby nového Plánu rozvoje sportu v Praze

Dotazník Chybí Vám hřiště? Sportovní aktivita? Dejte nám o tom vědět!

 

Informace o kontrolách

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2019

 

Zálohy OSVČ pro rok 2020

Informace Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2020

 

Zápis z 7. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Zápis ze 7. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 11. prosince 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské časti Praha 17, Žalanského 291/12b

 

Zápis z 10. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 18.12.2019 proběhlo v Kulturním domě na Bílé Hoře 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Vyhlášení dotací pro rok 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 18. 12. 2019 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020.

 

Zápis z 8. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 16.12.2019

 

Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 18.12.2019 ve 14 hodin proběhne v Kulturním domě na Bílé Hoře 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Proměna okolí Slánské – zapojte se!

Loogo MČ Okolí zastávky Slánská má všechny předpoklady stát se příjemným, čistým a bezpečným místem v samotném centru Řep. Nachází se zde obchodní dům, jehož majitel připravuje celkovou rekonstrukci, kříží se tu trasy tramvají a autobusů i významné ulice Slánská a Makovského a celé území tvoří spojnici sídlišť Řepy I a Řepy II. Bohužel, dnes pod správou hlavního města se nachází ve velmi špatném a zanedbaném stavu, především pak v prostoru pod mostem.

 

Sportovní centrum Řepy

Loogo MČ Vážení spoluobčané, jak již jistě víte, datum otevření Sportovního centra Řepy (dále jen „SC Řepy“) není v tuto chvíli jednoznačně stanoveno. Není jakýchkoliv pochyb o tom, že Vy, občané, máte právo na informace ohledně důvodů, které tuto situaci zapříčinily a jistě se také ptáte, proč jsme Vás neinformovali dříve. Je skutečností, že jsme se až do této chvíle pokoušeli se zhotovitelem SC Řepy smírnou cestou vyjednávat o umožnění vstupu veřejnosti do SC Řepy. Vztahy byly natolik křehké a napjaté, že by zveřejnění níže uvedených informací pravděpodobně znamenalo konec nadějí na smírné řešení, nicméně plně chápeme i Vaše rozhořčení.

 
1 3 4 5 6 10 20   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF