Aktuality

1 3 4 5 6 10   Následující   ››

Zápis z 19. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 13.8.2018

 

Vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2019

grantová podpora MHMP

 

Zápis z mimořádného 26. zasedání ZMČ Praha 17

Dne 08.08.2018 proběhlo v zasedací místnosti Úřadu Městské části Praha 17 mimořádné 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

Program mimořádného 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 8. 8. 2018 v 16.00 hodin proběhne v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17 mimořádné 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Informace o kontrolách

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2018

 

Informace pro podnikatele v cestovním ruchu

Informace Informace pro podnikatele v cestovním ruchu

 

Zápis z 25. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 27.6.2018 proběhlo ve společenském sálu KC Průhon 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

Pražští hygienici informují o kvalitě vody v pražských koupalištích

Informace Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pravidelně sleduje jakost vody na pražských koupalištích a to včetně poskytování výsledků veřejnosti.

 

Změny ve vydávání osobních dokladů

Informace Od 1.7.2018 dochází ke změnám ve vydávání osobních dokladů.

 

Novela nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace Novela nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

13. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak_MC.png se konalo dne 14.6.2018

 

Program 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 27.6.2018 od 14. hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Zápis z 18. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 6.6.2018 

 

Rekonstrukce Slánská

Informace Odstranění protihlukového opatření

 

Správa veřejného osvětlení

THMP Od 31. května 2018 má na starosti správu veřejného osvětlení THMP

 

Obezřetnost před klíšťaty je nutná i v Praze

Informace.png Ostražitost je na místě varuje Hygienická stanice hlavního města Prahy

 

Zápis ze 17. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 7.5.2018

 

Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru

Od 09.05.2018 konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy

 

Veřejné setkání na téma Metropolitní plán Hl. m. Prahy

Městská část Praha 17 na základě oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace – Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (UZR MHMP) ohledně zveřejnění informace o vystavení návrhu nového Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) zve na veřejné setkání, na kterém budou moci občané vyjádřit své podněty, návrhy či připomínky.Setkání se bude konat dne:

 

Přerušení dodávky vody v části Praha 17 – Řepy

Dne 3. 5. 2018 od 08:00 hod. do 17:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 17 – Řepy.

 

Harmonogram jarního úklidu komunikací

Od 4. května do 21. května 2018 bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy provádět na území Prahy 17 komplexní úklid komunikací.

 

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 29. 4. 2018

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ nebo „zvýšené nebezpečí požáru“ ze dne 29. 4. 2018 nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ode dne 29. 4. 2018 do odvolání.

 

Zápis z 24. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 18.4.2018 proběhlo ve společenském sálu KC Průhon 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 
1 3 4 5 6 10   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF