Aktuality

1 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

3. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak Městské části Praha 17 se konalo 15.4.2019 v KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 02 Praha 6 – Řepy a bylo na tuto organizaci také zaměřeno.

 

Výjimka ze zákazu pálení ohňů

Informace Rada hl. m. Prahy schválila dne 26. 4. 2019 nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

Sportovní centrum hledá manažera

Znak Městské části Praha 17 Komise pro Sportovní centrum navrhla (vzhledem k enormně vysokým kvalifikačním nárokům na uchazeče) Radě městské části využít služeb personální agentury Hudson, při hledání manažera pro nově založenou společnost Zdravá sedmnáctka. Personální agentura byla vybrána na základě řádné soutěže, Rada tuto formu spolupráce odsouhlasila.

 

Komplexní úklid komunikací

Informace.png Úklid jaro 2019 od 7. května do 22. května 2019  

 

Od 27. 4. 2019 konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ nebo „zvýšené nebezpečí požáru“ *) ze dne 24. 4. 2019 pro území hlavního města Prahy

 

Zápis z 6. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 17.04.2019 proběhlo ve společenském sálu KC Průhon 27. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

Nebezpečí vzniku požáru

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 20. 4. 2019 nastává pro území hlavního města Prahy doba nebezpečí vzniku požáru:

 

Přijďte na workshop k novému webu

V pondělí 29. dubna od 17.00 hodin proběhne v Kulturním centru Průhon první veřejný workshop k nové podobě webu městské části na téma "Úvodní stránka a přehledná navigace".

 

Uzávěra hlavní přistávací a vzletové dráhy 06/24 na Letišti Václava Havla Praha

Logo Letiště Praha Rádi bychom Vás tímto informovali, že v květnu na Letišti Václava Havla Praha proběhne uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24.

 

Zápis z 5. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 11.4.2019

 

Program 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 17.4.2019 ve 14.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka Městské části Praha 17, Mgr. Jitka Synková V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

Zápis z 4. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 26.3.2019

 

Sdělení řepských hasičů

Znak Městské části Praha 17 Od 9.4.2019 do 27.6.2019 bude probíhat trénink Mladých hasičů.

 

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin

Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 15.7. do 9.8. 2019

 

Ustavující zasedání okrskových volebních komisí

Znak Městské části Praha 17 V úterý dne 30. dubna 2019 v Kulturním centru Průhon se koná Ustavující zasedání okrskových volebních komisí, pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

 

Zápis z 2. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise proběhlo 18.3.2019

 

Zápis z 3. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 11.3.2018

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Znak Městské části Praha 17 Změna volební místnosti pro volební okrsek 17002.

 

Zápis z 3. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 4.3.2019

 

Parkoviště v Mrkvičkově ulici

Informace Zastupitelstvo schválilo na svém březnovém jednání pravidla pronájmu parkovacích stání pro nové parkoviště, které se staví v ulici Mrkvičkova. Pravidla řeší základní podmínky pronájmu, postup při výběrových řízeních a vyřizování žádostí.

 

Zápis z mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Dne 23.01.2019 proběhlo mimořádné 5. zasedání ZMČ Praha 17 v zasedací místnost Úřadu městské části Praha 17 , Žalanského 291/12b, Praha 17 - Řepy

 

Nařízení státní veterinární správy

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje

 

Deratizace v Řepích

Informace Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje cyklickou roční deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prostorách i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými firmami, kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

proběhne dne 9. 5. 2019

 
1 3 4 5 6 10 20   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF