WebCall - elektronické objednání

Elektronický objednávkový systém WebCall Vám umožňuje objednat se na konkrétní den a čas k přednostnímu vyřízení vaší záležitosti ve vybraných agendách.

Vaše objednávka má platnost v rozmezí +/- 10 minut od sjednaného času objednání. V případě, že se v tomto intervalu nedostavíte, Vaše objednávka propadá.

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitostí v následujích agendách:

  • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
  • Služby CzechPOINT
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Občanské průkazy - podání žádosti a výdej občanského průkazu
  • Cestovní doklady - podání žádosti a výdej pasu
  • Ohlašovna pobytu

Objednat se je možné pouze na dobu pro kterou jsou k jednotlivým agendám stanoveny úřední hodiny, nejvíce na 30 dní dopředu.

Abychom však neznevýhodnili klienty, kteří čekají ve frontě bez internetového objednání, může se ke každé činnosti objednat jen omezený počet klientů. Zbytek kapacity přepážky je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání.

Spustit průvodce a  Objednat se prostřednictvím systému WebCall

Zjištění stavu obsluhy klientů u jednotlivých přepážek

Prostřednictvím následujícího odkazu můžete zjistit skutečný stav obsluhy klientů a aktuální informaci o počtu lidí čekajících ve frontách u jednotlivých agend.

Aktuální stav obsluhy

Tisk Export článku do PDF