Vývěska - oznámení ŽPD

Stanovení místí úpravy provozu na pozemních komunikacích (ul. Makovského)

Opatření obecné povahy

 

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Stanovení místí úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy

 

Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – KÚK 2017

Opatření obecné povahy

 

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a bioodpad v květnu

Po celou dobu přistavení kontejnerů bude přítomna obsluha , která bude koordinovat ukládání odpadů. Kontejnery nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

 

Harmongram mobilního sběru nebezpečného odpadu

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města).

 

Velkoobjemové kontejnery v dubnu

Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všedny dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod a o víkendu od 12 do 16 hod.

 

Kontejnery na bioodpad v dubnu

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

 

Komplexní úklid komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy

Informace o blokovém čištění komunikací v roce 2017

 

Informace Státní veterinární správy týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě

Informace.png V současné době se v Evropě objevila řada případů vysocepatogenní ptačí chřipky volně žijících ptáků i v chovech drůběže.

 

Použité potravinářské oleje a tuky

Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků.

 

Rozmístění nádob na kovový odpad

Informace.png Informace o znovuobnovení projektu sběru kovových odpadů.

 
Tisk Export článku do PDF