Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a bioodpad v květnu

Po celou dobu přistavení kontejnerů bude přítomna obsluha , která bude koordinovat ukládání odpadů. Kontejnery nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

5-2017.pdf

Tisk Export článku do PDF