Novela živnostenského zákona.

Novela živnostenského zákona ke dni 31. 10. 2007.

Dne 31. 10. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou došlo ke změně živnostenského zákona a to tak, že od 31. 10. 2007  n e m u s í fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, prokazovat živnostenskému úřadu, že na svém osobním účtu nemá evidovány daňové nedoplatky z podnikání a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Tisk Export článku do PDF