Vývěska - doručení písemnosti VYS

Návrh výroku - změna ÚR BD Čistovická P 391/8 k.ú. Řepy

Změna rozhodnutí o umístění stavby vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha 17 pod č.j. ÚMČP17 023237/2010/VYS/Ur ze dne 4.5.2011, kterým byl na pozemcích č.parc. 391/8 a 1381/1 k.ú. Řepy při ul. Čistovická v Praze – Řepích umístěn soubor staveb nazvaný "Bytový dům Čistovická, Praha Řepy" Praha, Řepy, Čistovická.

 
Tisk Export článku do PDF