Vývěska - oznámení VÝS

Účinnost Pražských stavebních předpisů byla pozastavena

Informace MMR  pozastavilo účinnost nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, s výjimkou § 85 tohoto nařízení. Dle rozhodnutí  MMR by pozastavení účinnosti i přechodného ustanovení bylo v rozporu se zásadami právní jistoty, ochrany dobré víry a legitimního očekávání dotčených osob a minimalizace zásahů státní moci s přihlédnutím k zásadě přiměřenosti.

 

Dotační program "Zelená úsporám"

 

Nový stavební zákon

 
Tisk Export článku do PDF