Rušení údaje o trvalém pobytu

Oznámení o uložení usnesení Vladimíra ForejtarováNaše značka: H/07/023391/pob/91
Vyřizuje/linka: Swiderová/234 683 512
Praha: 30. 10. 2007


V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Úřad městské části Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, podle § 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

o z n a m u j e

že Vladimíra Forejtarová, trv. bytem Praha 6 – Řepy, Laudova 1013/17 má na Úřadě městské části Praha 17, se sídlem Praha 6 – Řepy, Žalanského 291, na odboru občansko správním, v přízemí budovy dv. č. 109, uložené usnesení č. j. H/07/023391/pob/91.

Písemnost je možno vyzvednout na zdejším úřadě a to ve dnech

pondělí od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:30
úterý od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 14:30
středa od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:30
čtvrtek od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 14:30
pátek od 7:30 do 11:30 

Tato vyhláška se vyvěšuje po dobu 15 dnů. Poslední den lhůty se považuje za den doručení písemnosti.


Swiderová Vendula
referentka evidence obyvatel

Tisk Export článku do PDF