Parkování v ul. Španielova a Vondroušova.

Parkování v ul. Španielova a Vondroušova.

 

Parkování vozidel je na sídlišti Řepy II řešeno na vyhrazených parkovištích. Tato skutečnost je uvedena na informačních cedulích umístěných na vjezdech do sídliště, a proto jsou zde vybudovány parkovací plochy s označením příslušnou dopravní značkou IP 11a. Tak zvané zálivy, které jsou připojeny ke komunikacím a vedou před hlavní vchody domů, nejsou značkou IP 11a označeny, parkovacími plochami nejsou a mají sloužit k účelu zásobování, stěhování a zejména k příjezdu vozidel záchranných sborů (hasiči, zdravotníci apod.). Jak se již opakovaně na našem a na jiných sídlištích prokázalo, zejména pro hasiče a rychlou zdravotní pomoc jsou tato místa nezbytná. Bohužel někteří občané a firmy stanovený způsob parkování nerespektují a uvedené zálivy nezodpovědně zneužívají k trvalému parkování svých vozidel aniž si připustí, do jak nebezpečné situace mohou sebe nebo ostatní občany přivést. Právě z těchto důvodů naše městská část přistoupila, vedena bezpečnostním hlediskem, k osazování dopravního značení, které by mělo vrátit zálivy k jejich původnímu účelu. O jednoznačně správném postupu jsme se mohli přesvědčit při zásahu hasičů jak v ul. Španielova, tak i v ul. Vondroušova, které byly v nedávné době.

Odbor životního prostředí a dopravy

Tisk Export článku do PDF