Matrika narození, Vítání občánků


Matrika narození

Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením k nenarozenému a již narozenému
dítěti můžete učinit na kterémkoliv matričním úřadu souhlasným prohlášením obou rodičů, s sebou si vezměte průkazy totožnosti (platné občanské průkazy nebo pasy), rodné listy rodičů, doklad o těhotenství (u již narozeného dítěte rodný list) a pokud máte společné děti, i jejich rodné listy

Bližší informace:

matrikářka Bc. Silvie Hošková, tel. 234 683 516, e-mail: silvie.hoskova@praha17_cz

matrikářka Marie Součková,tel. 234 683 401, e-mail: marie.souckova@praha17_cz

Děti narozené doma


Pokud se Vám narodí dítě doma v Praze 6-Řepích, v Praze 5-Zličíně nebo v Praze 5-Zličíně část Sobín nahlaste tuto událost na matrice Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy

Bližší informace:

matrikářka Bc.Silvie Hošková, tel. 234 683 516, e-mail: silvie.hoskova@praha17_cz

matrikářka Marie Součková tel. 234 683 401, e-mail: marie.souckova@praha17_cz

Vítání občánků

1. Předpoklady pro přihlášení:
Předpokladem pro přihlášení Vašeho dítěte je jeho trvalý pobyt v Praze 6 - Řepích a věk do 1 roku dítěte.

2. Přihlášení:
První krok k přihlášení na obřad „Vítání občánků“ musí učinit rodič dítěte tak, že vyplní a podepíše formulář přihlášky, který zašle poštou nebo osobně doručí na podatelnu Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, 163 00. Popřípadě je možno i formulář podepsaný naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu příslušné matrikářce.

3. Formulář:
Formulář ke stažení ve formátu pdf naleznete zde nebo si jej můžete vyzvednout na matrice zdejšího úřadu.

4. Způsob vyrozumění:
Informaci o termínu obřadu „Vítání občánků“ na který jste pozváni Vám zašleme emailem eventuelně poštou, zhruba 2 týdny před obřadem. Pokud Vám termín nebude vyhovovat, nebo se obřadu nezúčastníte, oznamte nám to prosím včas, pokusíme se domluvit náhradní termín.

5. Místo a čas konání:
Obřadní síň ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b. Setkání pořádáme nepravidelně, v úterý přibližně 1x mesíčně, vždy v 10 a 11 hodin. Než pozveme konkrétní děťátko, může nějaký čas trvat, vše záleží na počtu přijatých přihlášek. Od června do září vítání občánků nepořádáme.

6. Příchod:
Využijte venkovního bezbariérového můstku z parkoviště, který vede do prvního patra ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b. Z důvodu bezpečnosti se tento můstek v zimním období nepoužívá. Využijte hlavní vchod úřadu a výtah do 1. patra.

7. Kontakt

matrikářka Bc.Silvie Hošková, tel. 234 683 516, e-mail: silvie.hoskova@praha17_cz

referentka matrik Iva Balážová tel. 234 683 517, e-mail: iva.balazova@praha17_cz

ÚMČ Žalanského 291/12b, matrika, přízemí vlevo, č. dveří 101.

Tisk Export článku do PDF