Vítání občánků

Úřad městské části ve spolupráci s matrikářkami pořádá vítání občánků pro děti do jednoho roku věku s trvalým pobytem v Praze 6 - Řepích.

K účasti na vítání občánků je nutno vyplnit a podepsat přihlášku, kterou si buď osobně vyzvednete na matrice a zde ji vyplníte nebo vyplněnou doručíte na podatelnu úřadu nebo poštou zašlete na adresu úřadu nebo naskenovanou e- mailem zašlete elektronicky na adresu: iva.balazova@praha17_cz nebo silvie.hoskova@praha17_cz nebo marie.souckova@praha17_cz .

Informaci o termínu obřadu „ Vítání občánků“, na který budete pozváni, Vám zašleme e-mailem, event. poštou asi 2 týdny před obřadem.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

matrikářky

Příloha: přihláška na vítání občánků

Tisk Export článku do PDF