Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitelky všech mateřských škol MČ Praha 17 po dohodě se zřizovatelem vypisují termín řádného zápisu pro školní rok 2017/2018 takto:

  • přihlášky mohou rodiče vyzvednout na na ředitelství mateřských škol nebo stáhnout z webových stránek škol od 18. do 27. 4. 2017
  • příjem vyplněných přihlášek proběhne ve dnech 3. a 4.5.2017 od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin na všech mateřských školách

Ředitelka mateřské školy přijme přihlášku při splnění těchto podmínek:

  1. dítě dosáhne věku 3 let do 30.10.2017
  2. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví), pokud se ho netýká povinná předškolní docházka.

Každá mateřská škola má stanovena další pomocná kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy. Na jejich základě budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2017/2018. Výsledky zápisu budou na stejné desce uveřejněny od 29.5.2017.

V záložce Školství na webu www.repy.cz najdete další informace o jednotlivých mateřských školách včetně kontaktů na ně a odkazů na jejich webové stránky.

Evidenční list.pdf

Tisk Export článku do PDF