Strategický plán rozvoje MČ Praha 17

Logo_OPZ_barevn__.jpgVážení občané Řep, zapojte se do tvorby strategického plánu! 

Co je strategický plán rozvoje? 

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

V případě, že máte zájem podílet se na rozvoji naší městské části, prosíme, kontaktujte koordinátorku pro tvorbu strategického plánu na adrese: Vaclava.Sindelarova@Praha17_cz.

 

Pozvání do tvorby Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17, soubor typu pdf, (225,88 kB)

 

Zastupitelstvo MČ dne 27. 01. 2016 schválilo vyhotovení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 a podání žádosti o dotace na jeho zpracování v rámci 34. výzvy OP Zaměstnanost. V návaznosti na Usnesení ZMČ začalo vedení MČ s přípravou na realizaci strategického plánu. Podalo žádost o dotaci. 12/2016 jsme obdrželi Vyrozumění o poskytnutí dotace z OPZ.
Zároveň byla zpracována Vstupní zpráva (ZMČ schválena dne 22. 06. 2016), jenž popisuje postup tvorby strategického plánu.
V návaznosti na splnění dosavadních podmínek pro poskytnutí dotace MČ zahajuje v r. 2017 tvorbu Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17.
Vstupní zpráva, soubor typu pdf, (964,23 kB)

Návrh na obsazení Realizačního týmu pro tvorbu strategického plánu Městské části Praha 17 - usnesení RMČ
Výběr firmy na "Zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17" - usnesení RMČ

Dne 21. 02. 2017 se uskutečnilo první setkání řídící skupiny realizačního týmu zpracovávajícího Strategický plán. Starostka Mgr. Jitka Synková a garant projektu Jiří Masopust zahájili setkání a zdůraznili důležitost Strategického plánu.
Zápis z 1. zasedání Řídící skupiny Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17

 

 

Pozvání na veřejné setkání

Datum konání: 20. 06. 2017 v 18,30h, Místo: KC Průhon, Socháňova 27, Praha - Řepy

 

Tisk Export článku do PDF