Aktuality

1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

Program Čistá energie Praha 2017

Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci  Programu Čistá energie Praha 2017  (dále jen „program“).

 

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin

Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 3. do 7.7.2017 a od 24.7 do 11.8.2017

 

Cestovní doklady – POZOR!

Upozorňujeme žadatele, že v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen a září , kdy je zvýšený zájem o vyřízení cestovního dokladu je nutno se objednat , neboť denní kapacita bývá již dopředu vyčerpána.

 

Program 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 19. 4. 2017 od 14. hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

10. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak_MC.png jednání proběhlo v pondělí 3.4.2017

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

SDĚLENÍ ŘEPSKÝCH HASIČŮ

Na travnaté ploše naproti Úřadu městské části Praha 17 v ulici Žalanského budeme od 4. 4. 2017 do 29. 6. 2017 trénovat (nejen s dětmi) požární sport. Každé úterý a čtvrtek od 17.00 – 20.00 hodin a také o víkendu 22. 4.- 23. 4. 2017, kdy proběhne soustředění Mladých hasičů. Tímto žádáme majitele psů, aby v tomto časovém rozmezí měli své pejsky pod kontrolou!! Předem všem děkujeme.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 17

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg Místí akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let

 

Stavební práce v lokalitě Na Fialce

Pražská plynárenská distribuce, a.s. provádí od 1. 3. 2017 stavební práce v lokalitě Na Fialce a Slánská z důvodu částečné výměny a přeložky plynového potrubí. Jedná se o stavební úpravy na VTL plynovodu č. 202, 222 – sídliště Řepy – podchod Slánská a přeložení VTL plynovodu DN 500 č. 222 Na Fialce. Stavební práce by měly být ukončeny do 31.5.2017.

 

Komplexní úklid komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy

Informace o blokovém čištění komunikací v roce 2017

 

5. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Znak_MC.png se konalo 23. 2. 2017.

 

Zápis ze 4. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Znak_MC.png se konalo 20. 2. 2017

 

Zápis z mimořádného 16. zasedání ZMČ Praha 17

Znak_MC.png Dne 22.2.2017 proběhlo v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17 mimořádné 16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

 

Povinná předškolní docházka

poprvé od 1. 9. 2017

 

VÝSTRAHA ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo: PVI_2017/32 vydaná ve středu 01.03.2017

 

Program mimořádného 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 22. 2. 2017 v 15.00 hodin proběhne mimořádné 16. zasedání Zastupitelstva  MČ Praha 17 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17 - Řepy

 

3. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Znak_MC.png se konalo ve středu 18. 1.2017

 

9. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak_MC.png v Kulturním domě na Bílé Hoře

 

Životní podmínky 2017 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

 

Zápis ze 15. zasedání ZMČ Praha 17

Znak_MC.png Dne 25.1.2017 proběhlo ve společenské místnosti ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 - Řepy 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Odvolání smogové situace

V úterý 24.01.2017, 10:28 pro území  Praha SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území Prahy. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

 

Smogová situace

Pro území Praha VYHLAŠUJE ČHMU REGULACI z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

 

Hlášení poruch veřejného osvětlení

Od 1. ledna letošního roku zajišťuje správu a provoz veřejného osvětlení v Praze firma TRADE CENTER PRAHA . Hlášení poruch veřejného osvětlení je, kromě dispečinku na tel. čísle 224 91 51 51, nově možné také zasílat emailem na adresu: poruchyvo@pre.cz . Vždy je nutné zadat evidenční číslo, které je na štítku lampy.

 

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

Vydáno: čtvrtek 19.01.2017, 23:03 SEČ (22:03 UTC) Pro území: Praha

 
1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF